KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS 2023/7 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

KPSS 2023/7 TERCİH KILAVUZU

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

– İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1(*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

– Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın EK-1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilenlerin, bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

– Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların EK-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

– Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır.

– Başvurma genel ve özel şartları ile yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx