Sıhhat çalışanları Türkiye’nin dört bir yanından seslendi: Artık yeter! Oyalama değil hakkımızı istiyoruz

Son yıllarda sıkıntılar yumağı altında hizmet vermeye çalışan sıhhat çalışanları Türkiye genelinde vazife bıraktı. 81 vilayette açıklama yapan sıhhat çalışanları, “Aylar süren oyalamanın akabinde, gasp yasa tasarısıyla tabiplerin emeğiyle tekrar alay ettiniz. Bugünkü grev hareketimiz bir itirazdır. Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir. Oyalama değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sıhhat emek-meslek örgütlerinin davetiyle; TBMM Genel Heyeti’ne sunulan yasa teklifine karşı 81 vilayetteki sıhhat çalışanları aksiyon yaptı. Hareket müddetince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımının aksamayacağı belirtildi.

Tüm vilayetlerde okunan ortak basın açıklamasında ise, “Artık yeter” vurgusu yapıldı.

“Biz tabipler olarak ‘Giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyi reddedenler; hekimliğin beyazını karanlığa ışık yapanlar; ‘Artık yeter!’ diyoruz” tabirlerinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

– Yoksulluk hududu altı ödemelere, bizleri vefatına çalıştıranlara, sıhhatte şiddeti üretenlere karşı ‘Sözümüz var’ diyoruz. Yeni yasa tasarısıyla yine farkına vardığınız üzere Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık kararsızdır.

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını güzelleştirilmesi emeliyle sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine reaksiyon gösteren tabipler, açıklamalarına şöyle devam etti:

ALAY ETTİNİZ

Aylar süren oyalamanın akabinde, gasp yasa tasarısıyla doktorların emeğiyle yine alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel fiyat artışı talep ederken, nitelikli formda ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için kâfi mühlet ve imkanlar, sıhhatte şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için hami sıhhat hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz tabiplere performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi kent hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu.

KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bugünkü grev hareketimiz bir itirazdır. Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir. Hakkımız olanı alana kadar tüm doktorlar daima birlikte, sıhhatsiz politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.