Putin’in makalesi: Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine

RUSLAR VE UKRAYNALILARIN TARİHSEL BİRLİĞİ ÜZERİNE

Son günlerde, Direkt Hat programında Rusya-Ukrayna ilişkileriyle ilgili soruları yanıtlarken Rus ve Ukraynalıların tek bir halk, bir bütün olduğunu söylemiştim. Bu sözler herhangi bir konjonktüre, mevcut siyasi koşullara bir övgü değildir. Bunu defalarca söyledim, bu benim inancım. Bu nedenle, mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri paylaşmayı, durumumu ayrıntılı olarak belirtmeyi gerekli görüyorum.

Son yıllarda Rusya ile Ukrayna arasında, aslında tek bir tarihi ve manevi alanın parçaları arasında ortaya çıkan duvarı, büyük bir ortak talihsizlik, bir trajedi olarak algıladığımı hemen vurgulamak isterim. Bunlar, her şeyden önce, farklı zamanlarda yaptığımız kendi hatalarımızın sonuçlarıdır. Ama aynı zamanda, her zaman birliğimizi baltalamaya çalışan güçlerin maksatlı çalışmalarının da bir sonucudur. Kullanılan formül çok eski zamanlardan beri bilinmektedir: Böl ve yönet. Herşey aynı. Ulusal sorun üzerinde oynama ve insanlar arasına nifak sokma girişimleri yapılmaktadır. Ve ağır basan bir yöntem: bölmek ve daha sonra aynı halklarla sanki onlar farklıymış gibi oynamak, ona inandırmak.

Bugünü daha iyi anlamak ve geleceğe bakmak için tarihe dönmeliyiz. Bin yıldan fazla bir süre içinde yaşanmış tüm olayları bu yazıda anlatmak elbette mümkün değil. Ancak, bizim için – hem Rusya’da hem de Ukrayna’da – hatırlamamız gereken önemli dönüm noktaları üzerinde duracağım.

Hem Ruslar, hem Ukraynalılar hem de Belaruslular, Avrupa’nın en büyük devleti olan Eski Rusya’nın mirasçılarıdır. Geniş bir bölgedeki Slav ve diğer kabileler – Ladoga, Novgorod, Pskov’dan Kiev ve Çernigov’a kadar – tek bir dilde (şimdi buna Eski Rusça diyoruz), ekonomik bağlarda, Rurik hanedanının prenslerinin gücü altında birleşti. Ve Rusya’nın ortodoks inancına geçişi sonrasında aynı inanç birliğinde olduk. Novgorod ve Kiev Prensi Aziz Vladimir’in manevi seçimi bugün büyük ölçüde akrabalığımızı belirleyen bir unsurdur.

Kiev prensi, Eski Rus devletinde liderlik pozisyonuna devam etti. Bu, dokuzuncu yüzyılın sonundan beri böyle olmuştur. Aziz Oleg’in Kiev hakkındaki sözleri: “Bütün Rus şehirlerinin anası” ve “Geçmiş Yılların Masalı” gelecek nesiller için korunmuştur.

Daha sonra, zamanın diğer Avrupa devletleri gibi, Eski Rusya da merkezi hükümetin zayıflaması, parçalanma ile karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda hem soylular hem de sıradan insanlar Rusya’yı ortak bir alan, anavatanları olarak algıladılar.

Batu Han’ın (Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci’nin oğlunu kastediyor) yıkıcı işgalinden sonra, Kiev dahil birçok şehir harap edildiğinde, parçalanma büyük oldu. Kuzeydoğu Rusya, Altın Orda’ya bağımlı hale geldi, ancak sınırlı egemenliğini korudu. Güney ve batı Rusya toprakları çoğunlukla, dikkatinizi çekmek istediğim, tarihi belgelerde ‘Litvanya Büyük Dükalığı ve Rusya’ olarak adlandırılan Litvanya Büyük Dükalığı’nın bir parçasıydı.

Prens ve boyar ailelerinin temsilcileri bir prensten bir başkasının yönetimi altına girdi, birbirleriyle düşmandılar, aynı zamanda ittifaklar kurdular. Kulikovo sahasında, Moskova Büyük Dükü Dmitriy Ivanoviç ile birlikte, Litvanya Büyük Dükü Olgerd – Polotsk Andrew ve Dmitriy Briyanskiy’nin oğulları Volin’den Voyvoda Bobrok ile savaştı. Aynı zamanda, Tver prensesinin oğlu Litvanya Büyük Dükü Jagiello, birliklerini Mamay’a katılmaya yönlendirdi. Bütün bunlar ortak tarihimizin sayfaları, karmaşıklığının ve çok boyutluluğunun bir yansımasıdır.

Hem batı hem de doğu topraklarının aynı dili konuştuğunu belirtmek önemlidir. İnanç Ortodoks idi. XV yüzyılın ortalarına kadar tek bir kilise liderliği vardı.

Tarihsel gelişimin yeni aşaması, Eski Rusya topraklarının ağırlık merkezleri ve konsolidasyonu, hem Litvanya Rusyası hem de Moskova Rusyası’nı güçlendirdi. Tarih, Moskova’nın eski Rus devlet geleneğini sürdüren yeniden birleşmenin merkezi olmasını kararlaştırdı. Moskova prensleri – Prens Alexander Nevskiy’nin torunları- boyundurluktan kurtuldu ve tarihi topraklarını toplamaya başladı.

Diğer süreçler Litvanya Büyük Dükalığı’nda gerçekleşti. 14. yüzyılda, Litvanya’nın yönetici seçkinleri Katolikliğe döndü. 16. yüzyılda, Lublin Birliği, Polonya Krallığı ile sonuçlandı ve “İki Ulus Topluluğu” (esas olarak Polonya ve Litvanya) oluşturuldu. Polonya Katolik soyluları, Rusya’da önemli toprak mülkleri ve ayrıcalıklar aldı. 1596 Brest-Litovsk Birliği’ne göre, Batı Rus Ortodoks din adamlarının bir kısmı Papa’nın otoritesine boyun eğdi. Ortodoksluk kaldırılarak Lehçeleştirme ve Latinleştirme yapıldı.

Buna karşılık, XVI – XVII yüzyıllarda, Dinyeper Ortodoks nüfusunun kurtuluş hareketi büyüdü. Bogdan Hmelnitskiy’nin hetmanlığı sırasındaki olaylar bir dönüm noktası oldu. Polonya-Litvanya birliğinden özerklik kazanmaya çalıştı.

1649’da Zaporoje Ordusu komutanı Polonya-Litvanya Milletler Topluluğu Kralı’na bir mektup göndererek Rus Ortodoks nüfusunun haklarının gözetilmesinden söz ediyordu, “Kiev voyvodası Rus halkından biri olmalı ve Yunan hukukunu benimsemeli, böylece Tanrı’nın kiliselerine saldırmayacaktır.” dedi. Ancak Kozaklar’ın sesi duyulmadı.

Sonra B. Hmelnytskiy’nin Zemsky Sobors aracılığıyla Moskova’ya yaptığı çağrılar vardı. 1 Ekim 1653’te Rus devletinin bu en yüksek temsili organı, din kardeşlerini desteklemeye ve onları koruması altına almaya karar verdi. Ocak 1654’te Pereyaslav Konseyi bu kararı onayladı. Ardından B. Hmelnytskiy ve Moskova büyükelçileri, sakinleri Rus çarına yemin eden Kiev de dahil olmak üzere düzinelerce şehri gezdi. Bu arada, Lublin Birliği’nin sonuçlanması sırasında böyle bir şey olmadı.

1654’te Moskova’ya yazdığı bir mektupta B. Hmelnitskiy, Çar Aleksey Mihayloviç’e “bütün Zaporoje Ordusunun ve tüm Ortodoks Rus dünyasının çarlık gücünü güçlü ve yüksek bir el altında kabul etmesine izin verdiği” için teşekkür etti. Yani, hem Polonya kralına hem de Rus çarına yapılan çağrılarda Kozaklar kendilerini Rus Ortodoks halkı olarak adlandırdılar ve tanımladılar.

Rus devleti ile Polonya-Litvanya Topluluğu arasındaki uzayan savaş sırasında, Hmelnitskiy’nin varisleri olan bazı hetmanlar Moskova’dan “uzaklaştılar” ve zaman zaman İsveç, Polonya ve Türkiye’den destek istediler. Ama tekrar ediyorum, savaş aslında halk için özgürleştirici oldu. 1667 Andrusiv Mütarekesi ile sona erdi. Nihai sonuçlar 1686 yılında Ebedi Barış Anlaşması ile alındı. Rus devleti, Kiev şehri ile birlikte Poltava, Çernigov ve Zaporoje dahil Dinyeper’ın sol yakasındaki toprakları içeriyordu. Sakinleri Rus Ortodoks halkının büyük bir kısmı ile yeniden bir araya geldi. “Küçük Rusya” adı ile bu bölgede kurulmuştur.

“Ukrayna” adı, daha sonra, çeşitli sınır bölgelerine gelindiğinde, 12. yüzyıldan bu yana, eski Rusça “dışarıda kalanlar” kelimesinin yazılı kaynaklarda geçtiği anlamında daha sık kullanıldı. Ve “Ukraynalı” kelimesi, aynı zamanda arşiv belgeleri temelinde de değerlendirildiğinde, aslında dış sınırların korunmasını sağlayan sınır görevlileri anlamına geliyordu.

Polonya-Litvanya birliğinden geriye kalan Dinyeper’in sağ yakasında eski düzen restore edildi, sosyal ve dini baskı yoğunlaştı. Sol yaka, yani tek bir devletin himayesine alınan topraklar, aktif olarak gelişmeye başladı. Dinyeper’ın diğer yakasındaki sakinler toplu halde buraya taşındılar. Aynı dilden ve elbette aynı inançtan olan insanlardan destek istediler.

İsveç ile Kuzey Savaşı sırasında, Küçük Rusya halkının onlarla birlikte olmaktan başka seçeneği yoktu. Kozakların sadece küçük bir kısmı Mazepa’nın isyanını destekledi. Farklı sınıflardan insanlar kendilerini Rus ve Ortodoks olarak görüyorlardı.

Kozak halkının ileri gelenleri, Rusya’daki siyasi, diplomatik ve askeri kariyerlerinin zirvesine ulaştı. Kiev-Mohyla Akademisi mezunları kilise hayatında öncü bir rol oynadı. Hetmanlık sırasında – aslında, kendi özel iç yapısına sahip özerk bir devlet varlığına sahipti – Rus İmparatorluğu’ndaki durum buydu. Küçük Ruslar birçok yönden büyük bir ülke, devletle birlikte kültürü ve bilimi yarattı. Urallar, Sibirya, Kafkaslar, Uzak Doğu’nun gelişimine katıldı. Bu arada, Sovyet döneminde bile, tek bir devletin liderliğindeki üst düzey pozisyonlar da dahil olmak üzere, Ukrayna yerlileri en önemli görevlere sahipti. Genel olarak, yaklaşık 30 yıl boyunca Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin, parti biyografisine bakıldığına da görülecektir ki Ukrayna ile yakından bağlantılı olan M. Kruşçev ve L. Brejnev tarafından yönetildiğini söylemek yeterlidir.

XVIII yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlardan sonra Rusya, Kırım’ın yanı sıra Karadeniz kıyılarının “Novorossiya” olarak adlandırılan topraklarını da içeriyordu. Tüm Rusya’dan getirilen insanlar burada iskan edildi. Polonya-Litvanya Topluluğu’nun bölünmesinden sonra, Rus İmparatorluğu, kendilerini Avusturya’da ve daha sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda bulan Galiçya ve Transkarpatya hariç, eski Rus topraklarınına geri döndü.

Batı-Rus topraklarının ortak devlet alanına entegrasyonu sadece siyasi ve diplomatik kararların sonucu olmadı. Ortak bir inanca ve kültürel geleneklere de dayanıyordu. Ve yine özellikle bahsedeceğim: dilsel yakınlık. Böylece, 17. yüzyılın başlarında, Birleşik Kilisesi’nden Joseph Rutsky, Roma’da Moskovalıların Polonya-Litvanya Birliği’ndeki Rusları kardeşleri olarak adlandırdıklarını, yazı dillerinin tamamen aynı olduğunu ve hatta konuşma dillerinin de çok yakın olduğunu bildirdi. Kendi sözleriyle, Roma ve Bergamo sakinleri olarak. Bildiğimiz gibi, modern İtalya’nın merkezi ve kuzeyi.

Elbette yüzyıllar boyunca parçalanmış, farklı devletlerde yaşam, bölgesel dil özellikleri, konuşmalar vardı. Edebi dil, halk pahasına zenginleştirildi. Ivan Kotlyarevskiy, Grigoriy Skovoroda ve Taras Şevçenko burada büyük bir rol oynadı. Eserleri ortak edebi ve kültürel mirasımızdır. Taras Şevçenko’nun şiirleri Ukraynaca yazılmıştır ve nesri çoğunlukla Rusçadır. Poltava’nın yerlisi olan Rusya vatanseveri Nikolay Gogol’un Rusça yazılmış kitapları, Küçük Rus halk ifadeleri ve folklorik motifleriyle doludur. Bu miras Rusya ve Ukrayna arasında nasıl bölünebilir? Ve neden?

Rus İmparatorluğu’nun güneybatı toprakları, Küçük Rusya ve Novorossia, Kırım, etnik ve dini kompozisyonları açısından farklı olarak gelişti. Burada Kırım Tatarları, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Karaitler,, Bulgarlar, Polonyalılar, Sırplar, Almanlar ve diğer halklar yaşadı. Hepsi inançlarını, geleneklerini, göreneklerini korudu.

Hiçbir şeyi idealize etmeyeceğim. Hem 1863 tarihli Valuev Genelgesi hem de 1876 Ems Yasası, Ukraynaca dini ve sosyo-politik literatürün yayınlanmasını ve bu dilde yayınların ithalatını kısıtlayan yasalar olarak bilinmektedir. Ancak burada tarihsel bağlam önemlidir. Bu kararlar, Polonya ulusal hareketinin liderlerinin “Ukrayna sorununu” kendi lehlerine kullanma arzusu olan Polonya’daki dramatik olayların arka planına karşı alındı. Sanat eserlerinin, Ukrayna şiirlerinin koleksiyonlarının ve şarkılarının yayınlanmaya devam ettiğini de eklemek isterim. Nesnel gerçekler, Rus İmparatorluğu’nda, Büyük Rusları, Küçük Rusları ve Belarusluları birleştiren büyük Rus ulusu içinde Küçük Rusya’nın kültürel kimliğinin aktif bir gelişim süreci olduğunu göstermektedir.

Aynı zamanda, Polonyalı seçkinler ve Küçük Rus aydınlarının bir kısmı arasında, Ruslardan ayrı bir Ukrayna halkı fikri ortaya çıktı ve güçlendi. Burada tarihsel bir temel yoktu ve olamazdı, bu nedenle sonuçlar çeşitli icatlara dayanıyordu. Ukraynalılar hiç Slav gibi görünmüyor veya tam tersine Ukraynalılar gerçek Slavlar ve Ruslar “Muskovitler” değil. Bu tür “hipotezler”, Avrupa devletleri arasında bir rekabet aracı olarak siyasi amaçlar için giderek daha fazla kullanılmaya başlandı.

19. yüzyılın sonundan itibaren Avusturya-Macaristan makamları, hem Polonya ulusal hareketinin hem de Galiçya’daki Muskovit duygularının aksine bu konuyu ele aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Viyana, Ukrayna Sich Riflemen Lejyonu’nun oluşumuna katkıda bulundu. Ortodoksluk ve Rusya’ya sempati duyduklarından şüphelenilen Galiçyalılar vahşice bastırıldı ve Talergof ve Terezin toplama kamplarına atıldı.

Olayların daha da gelişmesi, Avrupa imparatorluklarının çöküşü, eski Rus İmparatorluğu’nun geniş topraklarında ortaya çıkan şiddetli iç savaş ve dış müdahale ile bağlantılıdır.

Şubat Devrimi’nden sonra, Mart 1917’de Kiev’de, üstün bir güç organı rolünü üstlenen Merkez Rada kuruldu. Kasım 1917’de, üçüncü evrenselinde, Rusya’nın bir parçası olarak Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin (UPR) kurulduğunu duyurdu.

Aralık 1917’de Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin temsilcileri, Sovyet Rusya’nın Almanya ve müttefikleriyle müzakere ettiği Brest-Litovsk’a geldi. 10 Ocak 1918’deki bir toplantıda, Ukrayna heyeti başkanı Ukrayna’nın bağımsızlığı hakkında bir not okudu. Ardından Merkez Rada dördüncü toplantısında Ukrayna’yı bağımsız ilan etti.

İlan edilen egemenlik kısa sürdü. Sadece birkaç hafta sonra, Konsey heyeti Alman bloğu ile ayrı bir anlaşma imzaladı. Zor durumda olan Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın Ukrayna ekmeğine ve hammaddesine ihtiyacı vardı. Büyük ölçekli bir tedarik sağlamak için birliklerini ve teknik personelini UPR’ye göndermeyi kabul ettiler. Hatta bunu işgal bahanesi olarak kullandılar.

Bugün Ukrayna’yı tam dış kontrol altına almış olanlar için, 1918’de böyle bir kararın Kiev’deki iktidar rejimi için ölümcül olduğunu belirtmekte fayda var. İşgalci güçlerin doğrudan katılımıyla, Merkez Rada devrildi ve aslında Alman himayesinde olan UPR yerine Ukrayna devletini ilan eden Hetman P. Skoropadskiy iktidara getirildi.

Kasım 1918’de Almanya ve Avusturya-Macaristan’daki devrimci olaylardan sonra, Alman süngülerinin desteğini kaybeden P. Skoropadskiy, farklı bir yol izledi ve “Tüm Rusya Devletinin yaratılmasında ilk hareket eden Ukrayna olmalıdır.” Ancak rejim kısa süre sonra tekrar değişti. Sözde yönetim için zaman geldi.

1918 sonbaharında, Ukraynalı milliyetçiler Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti’ni (WUPR) ilan ettiler ve Ocak 1919’da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile birleşmesini ilan ettiler. Temmuz 1919’da Ukrayna birlikleri Polonya birlikleri tarafından yenildi ve eski Batı Ukrayna toprakları Polonya egemenliğine girdi.

Nisan 1920’de, S. Petliura (modern Ukrayna’ya dayatılan “kahramanlardan” biri), Ukrayna Halk Cumhuriyeti Rehberi adına gizli sözleşmeler imzaladı ve buna göre – askeri destek karşılığında – Polonya’ya Galiçya Batı Volin topraklarını verdi. Mayıs 1920’de Petliuristler, Polonya birliklerinden oluşan bir konvoy halinde Kiev’e girdiler. Ancak, uzun süre kalamadılar. Kasım 1920 gibi erken bir tarihte, Polonya ile Sovyet Rusya arasındaki ateşkesten sonra, Petliur’un birliklerinden geriye kalanlar aynı Polonyalılara teslim oldu.

Ukrayna Halk Cumhuriyeti örneği, İç Savaş ve huzursuzluk sırasında eski Rus İmparatorluğu’nda ortaya çıkan çeşitli yarı devlet oluşumlarının ne kadar istikrarsız olduğunu göstermektedir. Milliyetçiler kendi devletlerini yaratmaya çalıştılar, Beyaz Hareket’in liderleri bölünmez bir Rusya’yı savundu. Bolşevik yandaşlarının kurduğu birçok cumhuriyet, kendilerini Rusya’nın dışında hayal etmedi. Aynı zamanda, çeşitli nedenlerle, Bolşevik Parti liderleri bazen onları Sovyet Rusya’nın dışına itti.

Böylece, 1918’in başlarında, Moskova’yı Sovyet Rusya’ya katılmaya çağıran Donetsk-Krivoy Rog Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi. Bir reddetme oldu. Lenin bu cumhuriyetin liderleriyle bir araya geldi ve onları Sovyet Ukrayna’nın bir parçası olarak hareket etmeye ikna etti. 15 Mart 1918’de, RCP (B) Merkez Komitesi, Donetsk Havzası’ndan olanlar da dahil olmak üzere Ukrayna Sovyetleri Kongresi’ne doğrudan delege göndermeye ve kongrede “Ukrayna’nın tamamı için tek bir hükümet” oluşturmaya karar verdi. Donetsk-Krivoy Rog Sovyet Cumhuriyeti’nin toprakları esas olarak Ukrayna’nın Güneydoğu bölgeleriydi.

RSFSR, Ukrayna SSR ve Polonya arasındaki 1921 Riga Antlaşması uyarınca, eski Rus İmparatorluğu’nun batı toprakları Polonya’ya bırakıldı. İki savaş arası dönemde, Polonya hükümeti, Polonya’nın bugünkü Batı Ukrayna, Batı Beyaz Rusya ve Litvanya’nın bazı bölgeleri olarak adlandırdığı “doğu sınırlarının” etnik bileşimini değiştirmeye çalışan aktif bir yeniden yerleşim politikası başlattı. Şiddetli Polonizasyon yapıldı, yerel kültür ve gelenekler baskı altına alındı. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Ukraynalı milliyetçilerin radikal grupları bunu sadece Polonyalılara değil, aynı zamanda Yahudi, Rus nüfusuna karşı bir terör bahanesi olarak kullandılar.

1922’de, SSCB’nin kuruluşu sırasında, Ukrayna SSR’inin kurucularından biri, Bolşevik liderler arasında oldukça ateşli bir tartışmanın ardından, Lenin’in eşit cumhuriyetlerden oluşan bir federasyon olarak bir birlik devleti yaratma planını uyguladı. SSCB’nin Kuruluşuna İlişkin Bildiri’nin metni ve daha sonra 1924 SSCB Anayasası, cumhuriyetlerin birlikten serbestçe çekilme hakkını içeriyordu. Böylece devletimizin temellerine en tehlikeli “zaman bombası” atıldı. Sigorta patlar patlamaz, SBKP’nin öncü rolü şeklindeki ihtiyati mekanizma ortadan kalktı ve sonunda içeriden çöktü. “Egemenlikler geçit töreni” başladı. 8 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Kurulmasına Dair Belovejskoye Anlaşması imzalandı. “Uluslararası hukukun ve jeopolitik gerçekliğin bir öznesi olarak SSCB’nin varlığı sona erer.” Bu arada, Ukrayna 1993’te kabul edilen BDT Şartı’nı imzalamadı ve onaylamadı.

1920’lerde ve 1930’larda Bolşevikler, Ukrayna SSR’sinde Ukraynalaştırma olarak izlenen “yerlileştirme” politikasını aktif olarak desteklediler. Bu politika çerçevesinde, bir zamanlar Avusturya-Macaristan’ın desteğini alan Ukrayna milliyetçiliğinin ideologlarından M. Gruşevskiy’nin Sovyet yetkililerinin rızasıyla SSCB’ye dönmesi ve Bilimler Akademisi’ne üye seçilmesi semboliktir.

Ukrayna kültürünün, dilinin, kimliğinin gelişmesinde ve güçlenmesinde “yerlileşme” elbette büyük rol oynadı. Aynı zamanda, sözde Rus büyük güç şovenizmine karşı savaşma kisvesi altında, kendilerini Ukraynalı olarak görmeyenlere sık sık Ukraynalılaştırma dayatıldı. Devlet düzeyinde üç ayrı Slav halkı vardı: Rus, Ukraynalı ve Beyaz Rusyalı.

1939’da daha önce Polonya tarafından ele geçirilen topraklar SSCB’ye iade edildi. Birçoğu Sovyet Ukrayna’ya ilhak edildi. 1940’ta SSCB, 1918’de Romanya tarafından işgal edilen Besarabya’nın bir bölümünü ve Kuzey Bukovina’yı içeriyordu. 1948’de Karadeniz’in Snake adası. 1954’te, RSFSR’nin Kırım bölgesi, o sırada yürürlükte olan yasal normları büyük ölçüde ihlal ederek Ukrayna SSR’sine devredildi.

Ayrı ayrı, Avusturya-Macaristan’ın çöküşünden sonra Çekoslovakya’da kalan Aşağı Karpat Rusyası’nın kaderi hakkında konuşacağım. Yerlilerin büyük bir kısmı Rutheniandı. Şimdi bundan çok az söz ediliyor, ancak Transkarpatya’nın Sovyet birlikleri tarafından kurtarılmasından sonra, bölgenin Ortodoks halkının oluşturduğu kongre, Aşağı Karpat Rusyası’nın RSFSR’ye veya doğrudan SSCB’ye, ayrı bir Karpat cumhuriyeti olarak dahil edilmesi çağrısında bulundu. Ama bu görüş dikkate alınmadı. Ve 1945 yazında – “Pravda” gazetesi olarak, Transkarpatya Ukrayna’nın “eski vatanı Ukrayna ile” yeniden birleşme tarihi eylemi olarak ilan edildi.

Bu nedenle, modern Ukrayna tamamen Sovyet döneminin beynidir. Büyük ölçüde tarihi Rusya’nın pahasına yaratıldığını biliyoruz ve hatırlıyoruz. XVII. yüzyılda hangi toprakların Rus devletiyle yeniden birleştiğini ve SSCB’nin hangi bölgelerinin Sovyetler Birliği’nden çekildiğini karşılaştırmak yeterlidir.

Bolşevikler, Rus halkını sosyal deneyler için tükenmez bir malzeme olarak gördüler. Kendilerine göre ulus-devletleri tamamen ortadan kaldıracak bir dünya devrimi hayal ettiler. Bu nedenle, sınırlar keyfi olarak belirlendi, cömert bölgesel “hediyeler” dağıtıldı. Ne de olsa, ülkeyi parçalarken Bolşevik liderlerin tam olarak neye rehberlik ettiği artık önemli değildi. Ayrıntıları, belirli kararların temeli hakkında tartışabilirsiniz. Bir şey açık: Rusya gerçekten soyuldu.

Bu makale üzerinde çalışırken bazı gizli arşivlere değil, iyi bilinen gerçekleri içeren açık belgelere güvendim. Modern Ukrayna’nın liderleri ve onların dış patronları bu gerçeklerden bahsetmemeyi tercih ediyor. Ancak, yurtdışında da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, uygun ve uygunsuz, bugün ne SBKP, ne SSCB, ne de modern Rusya’nın hiçbir ilgisi olmayan olaylar da dahil olmak üzere “Sovyet rejiminin suçlarını” kınamak gelenekseldir. Aynı zamanda, Bolşeviklerin Rusya’yı tarihi topraklarından ayırma eylemleri de suç sayılmaz. Neden olduğu da açık. Bu eylemler, Rusya’nın zayıflamasına yol açarken, düşmanları memnun etti.

SSCB’de, cumhuriyetler arasındaki sınırlar elbette devlet olarak algılanmıyordu, tek bir ülke içinde şartlıydılar, federasyonun tüm nitelikleri için esasen oldukça merkeziydi. Tekrar ediyorum, SBKP’nin lider rolü nedeniyle. Ancak 1991’de tüm bu bölgeler ve en önemlisi, orada yaşayan insanlar kendilerini hemen yurtdışında yaşıyor olarak buldular. Ve zaten aslında tarihi vatanlarından gerçekten kopmuşlardı.

Burada ne diyorsun? Her şey değişir. Ülkeler, toplumlar. Ve elbette, bir ulusun bir parçası, değişim sırasında, bir takım nedenlerden, tarihsel koşullardan dolayı, bir noktada kendisini ayrı bir ulus olarak hissedebilir, gerçekleştirebilir. Nasıl ilişkilendirilebilir? Tek bir cevap olabilir: saygıyla!

Kendi devletinizi mi yaratmak istiyorsunuz? Lütfen! Ama hangi şartlarda? Yeni Rusya’nın en önde gelen politikacılarından biri olan St. Petersburg’un ilk belediye başkanı A. Sobçak’ın yaptığı değerlendirmeyi burada hatırlatayım. Son derece profesyonel bir avukat olarak, herhangi bir kararın meşru olması gerektiğine inanıyordu ve bu nedenle 1992’de şu görüşü dile getirdi: Birliğin kurucu cumhuriyetleri, 1922 Antlaşması’nı kendileri feshettikten sonra, girdikleri sınırlara geri dönmeliler. Diğer tüm bölgesel varlıklar, temel iptal edildiğinden, tartışma ve müzakere konusudur.

Başka bir deyişle, en başta nasıl geldiyseniz öyle gidin. Böyle bir mantıkla tartışmak zor. Sadece, daha önce de belirttiğim gibi, Bolşeviklerin, Birliğin kurulmasından önce sınırları keyfi olarak yeniden çizmeye başladıklarını ve topraklarla ilgili tüm manipülasyonların, halkın görüşünü gözardı ederek gönüllü olarak gerçekleştirildiğini ekleyeceğim.

Rusya Federasyonu yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı. Ve sadece kabul edilmekle kalmadı, aynı zamanda Ukrayna’yı bağımsız bir ülke yapmak için çok şey yaptı. Zor 90’larda ve yeni bin yılda Ukrayna’ya güçlü destek verdik. Kiev “politik aritmetiğini” kullanıyor, ancak 1991-2013’te sadece düşük gaz fiyatları sebebiyle Ukrayna bütçesi için 82 milyar dolardan fazla desteklendi ve bugün gazımızın Avrupa’ya transit geçişi için Rusya’nın yapacağı 1.5 milyar dolara ödemeye kelimenin tam anlamıyla “yapışıyorlar”. Oysa ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların korunması şartıyla Ukrayna’ya olumlu etkisi on milyarlarca doları bulacaktı.

Ukrayna ve Rusya, onyıllar ve yüzyıllardır tek bir ekonomik sistem olarak gelişmektedir. 30 yıl önce sahip olduğumuz işbirliği derinliği, bugün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından imrenilebilir. Biz doğal, tamamlayıcı ekonomik ortaklarız. Böylesine yakın bir ilişki, rekabet avantajlarını güçlendirebilir, her iki ülkenin potansiyelini artırabilir.

Ve güçlü bir altyapı, gaz taşıma sistemi, gelişmiş gemi yapımı endüstrileri, uçak, roket, enstrümantasyon, bilim, tasarım, dünya düzeyinde mühendislik okulları dahil olmak üzere Ukrayna’da önemliydi. Böyle bir miras alan Ukrayna liderleri, bağımsızlık ilan ederek, Ukrayna ekonomisinin Avrupa’nın en yükseklerinden biri olan yaşam standartlarına kavuşacağını ve liderlerinden biri olacağına söz verdiler.

Bugün, Ukrayna’nın ve tüm ülkenin bir zamanlar gurur duyduğu endüstriyel yüksek teknoloji devleri uykuda. Son 10 yılda, makine üretimi yüzde 42 düştü. Sanayisizleşme ve genel olarak ekonomik bozulmanın ölçeği, Ukrayna’da 30 yılda neredeyse yarıya inen elektrik üretimi gibi bir göstergeye bakılarak bile görülebilir. Son olarak IMF’ye göre 2019’da koronavirüs salgını öncesinde Ukrayna’nın kişi başına düşen GSYİH’si 4.000 doların altındaydı. Bu, Arnavutluk Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve tanınmayan Kosova’dan daha düşüktür. Ukrayna şu anda Avrupa’nın en fakir ülkesi.

Bunun suçlusu kim? Ukrayna halkı mı? Tabii ki değil. Birçok neslin başarılarını boşa harcayan Ukrayna hükümetiydi. Ukrayna halkının ne kadar çalışkan ve yetenekli olduğunu biliyoruz. Sürekli ve ısrarla başarıya, olağanüstü sonuçlara ulaşabilir. Ve bu özellikler, ayrıca açıklık, doğal iyimserlik, misafirperverlik Rusya’ya sadece iyi değil, aynı zamanda büyük bir sevgiyle, tıpkı bizim Ukrayna’ya davrandığımız gibi davranan milyonlarca insanın duyguları değişmedi.

2014 yılına kadar yüzlerce anlaşma ve ortak proje ekonomilerimizi, ticari ve kültürel bağlarımızı geliştirmek, güvenliği güçlendirmek, ortak sosyal ve çevresel sorunları çözmek için çalıştı. Hem Rusya’da hem de Ukrayna’da insanlara somut faydalar sağladılar. Ana şey olarak düşündüğümüz şey buydu. Ve bu yüzden Ukrayna’nın geçmişteki tüm liderleriyle verimli bir şekilde etkileşime girdik.

2014’te Kiev’de yaşanan ünlü olaylardan sonra bile, Rus Hükümetine, ekonomik bağlarımızı korumak ve sürdürmek açısından ilgili bakanlıklar ve bölümler aracılığıyla temas seçeneklerini değerlendirme talimatı verdi. Ancak karşı bir arzu yoktu ve hala da yok. Bununla birlikte, Rusya hala Ukrayna’nın üç ana ticaret ortağından biri ve yüz binlerce Ukraynalı para kazanmak için bize geliyor ve burada memnuniyetle karşılanıyor ve destekleniyor. “Saldırgan ülke” böyle mi olur?

SSCB çöktüğünde, hem Rusya’da hem de Ukrayna’da birçok kişi, yakın kültürel, manevi ve ekonomik bağlarımızın ve her zaman özünde birlik hisseden insanların ortaklığının kesinlikle korunacağına içtenlikle inanıyordu. Ancak olaylar, önce yavaş, sonra daha hızlı bir şekilde başka bir yönde gelişmeye başladı.

Aslında, Ukraynalı seçkinler, sınırlar dışında da olsa, geçmişini inkar ederek ülkelerinin bağımsızlığını haklı çıkarmaya karar verdiler. Tarihi mitolojileştirmeye ve yeniden yazmaya, bizi birleştiren her şeyi ondan silmeye, Ukrayna’nın Rus İmparatorluğu’na ve SSCB’ye üyelik döneminden bir işgal olarak bahsetmeye başladılar. 1930’ların başlarındaki kolektivizasyon ve kıtlığın ortak trajedisi, Ukrayna halkının soykırımıdır.

Radikaller ve neo-Naziler hırslarını açıkça ve cesurca ilan ettiler. Ukrayna halkını soyan, çalınanları Batı bankalarında tutan ve sermayeyi kurtarmak için annelerini bile satmaya hazır olan hem resmi yetkililer hem de yerel oligarklar tarafından şımartıldılar. Buna devlet kurumlarının kronik zayıflığı, başka birilerinin jeopolitik iradesinin altına gönüllü olarak girme durumu da eklenmelidir.

Hatırlatmama izin verin, 2014’ten çok önce, ABD ve AB ülkeleri sistematik ve ısrarlı bir şekilde Ukrayna’yı Rusya ile ekonomik işbirliğini kısıtlamaya ve sınırlamaya itti. Ukrayna’nın en büyük ticari ve ekonomik ortağı olarak ortaya çıkan sorunları Ukrayna-Rusya-AB formatında tartışmayı teklif ettik. Ama bize Rusya’nın burada bir işe yaramadığı her söylendiğinde, meselenin sadece AB ve Ukrayna’yı ilgilendirdiğini söylediler. Batılı ülkeler, Rusya’nın tekrarlanan diyalog önerilerini fiilen reddetti.

Ukrayna, adım adım amacı ülkeyi Avrupa ile Rusya arasında bir engel, Rusya’ya karşı bir sıçrama tahtası haline getirmek olan tehlikeli bir jeopolitik oyunun içine çekildi. Kaçınılmaz olarak, “Ukrayna, Rusya değildir” kavramının artık uygun olmadığı zaman geldi. Asla kabul etmeyeceğimiz bir “Rusya karşıtı” duruma dönüştü.

Bu projenin yaratıcıları, Polonya-Avusturya ideologlarının “Moskova karşıtı Rusya”nın yaratılması konusundaki eski çalışmalarını temel aldı. Ve hiç kimse bunun Ukrayna halkının çıkarları için yapıldığına aldanmamalı. Polonya-Litvanya Topluluğu, bırakın Kozak özerkliğini, Ukrayna kültürüne hiçbir zaman ihtiyaç duymadı. Avusturya-Macaristan’da tarihi Rus toprakları acımasızca sömürüldü ve en yoksullar olarak kaldı. OUN-UPA’dan işbirlikçiler tarafından hizmet verilen Nazilerin, Aryan efendiler için Ukrayna’ya değil, yaşam alanına ve kölelere ihtiyacı vardı.

Ukrayna halkının çıkarları Şubat 2014’te de dikkate alınmadı. En akut sosyo-ekonomik sorunların, hataların, o zamanki hükümetin tutarsız eylemlerinden kaynaklanan halkın haklı memnuniyetsizliği, sadece alaycı bir şekilde kullanıldı. Batılı ülkeler Ukrayna’nın içişlerine doğrudan müdahale etti, darbeyi destekledi. Radikal milliyetçi gruplar bu süreci idare etti. Sloganları, ideolojileri tamamen Rusya düşmanlığıydı ve Ukrayna’daki devlet politikasını büyük ölçüde belirledi.

Bizi birleştiren ve yakınlaştıran her şey saldırıya uğradı. Her şeyden önce: Rus dili. Yeni “Maidan” hükümetinin öncelikle devlet dil politikası yasasını yürürlükten kaldırmaya çalıştığını hatırlatmama izin verin. Ardından, Rus dilini eğitim sürecinden neredeyse silen “gücün temizlenmesi” yasası olarak bilinen eğitim yasası vardı.

Son olarak, bu yılın Mayıs ayında, görevdeki cumhurbaşkanı Konsey’e “yerli halklar” hakkında bir yasa tasarısı sundu. Sadece etnik azınlık olan ve Ukrayna dışında kendi devlet oluşumuna sahip olmayanlar tarafından tanınmaktadırlar. Kanun geçirildi ve anlaşmazlığın yeni tohumları ekildi. Ve bu ülke – daha önce de belirtildiği gibi – oluşum tarihine bakıldığında bölgesel, ulusal, dilsel bileşimde çok karmaşıktır.

Bir tartışma olabilir: Tek bir büyük ulustan, üçlü bir halktan bahsediyorsanız, o zaman insanların kendilerini kim olarak kabul ettikleri ne fark eder: Ruslar, Ukraynalılar veya Belaruslular olsun. Buna tamamen katılıyorum. Ayrıca vatandaşlık tanımı özellikle karma ailelerde herkesin özgürce seçme hakkı vardır.

Ancak gerçek şu ki, bugün Ukrayna’da durum tamamen farklıdır, çünkü bu zorunlu bir kimlik değişikliğidir. Ve en iğrenç şey, Ukrayna’daki Rusların yalnızca nesiller boyu atalarından gelen köklerinden vazgeçmeye değil, aynı zamanda Rusya’nın düşmanları olduğuna inanmaya zorlanmasıdır. Zorla asimilasyon, etnik olarak saf, Rusya’ya karşı saldırgan bir Ukrayna devletinin oluşumunun seyrinin, sonuçlarında bize karşı kitle imha silahlarının kullanılmasıyla karşılaştırılabileceğini söylemek abartı olmaz. Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki böylesine kaba, yapay bir kopuşun bir sonucu olarak, Rus halkı bir bütün olarak milyonlarca olmasa da yüzbinlerce azalabilir.

Ayrıca manevi birliğimize de darbe vurdular. Litvanya Büyük Dükalığı günlerinde olduğu gibi, yeni bir dini sınırlama başlatıldı. Siyasi hedeflerin peşinde koşmayı gizlemeden, laik yetkililer kilise yaşamına kaba bir şekilde müdahale etti ve davayı bölünmeye, tapınaklara el koymaya, rahiplerin ve keşişlerin dövülmesine yol açtı. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin geniş özerkliği bile, Moskova Patrikhanesi ile manevi birliği korurken, kategorik olarak onlara uymuyor. Ne pahasına olursa olsun akrabalığımızın bu görünür, asırlık sembolünü yok etmeleri gerekiyor.

Ukrayna temsilcilerinin BM Genel Kurulu’nun Nazizmin yüceltilmesini kınayan kararına defalarca karşı oy kullanmalarının doğal olduğunu düşünüyorum. Resmi makamların koruması altında, SS birliklerinin yenilmez savaş suçlularının onuruna yürüyüşler, meşale alayları yapılmaktadır. Arka arkaya herkese ihanet eden Mazepa, Polonya himayesini Ukrayna topraklarıyla ödeyen Petliura ve Nazilerle işbirliği yapan Bandera, ulusal kahramanlar arasında yer alıyor. Ukrayna’nın her zaman gurur duyduğu gerçek vatanseverlerin ve kahramanların isimlerini genç nesillerin hafızasından silmek için her şeyi yapıyorlar.

Kızıl Ordu’da gerilla birliklerinde savaşan Ukraynalılar için Büyük Vatanseverlik Savaşı tam olarak Vatanseverlik Savaşıydı, çünkü onlar evlerini, büyük ortak vatanlarını savundular. İki binden fazlası Sovyetler Birliği Kahramanı oldu. Bunların arasında korkusuz bir keskin nişancı olan efsanevi pilot Ivan Mikitoviç Kozhedub, Odessa’nın savunucusu ve Cesur partizan komutanı Sidir Artemoviç Kovpak olan Sivastopollu Ludmila Mikhailivna Pavliçenko var. Bu azimli nesil bizim için, bizim geleceğimiz için savaştı, canını verdi. Başarılarını unutmak, büyükanne ve büyükbabalarımıza ihanet etmek demektir.

Rusya karşıtı proje milyonlarca Ukraynalı tarafından reddedildi. Kırım ve Sivastopol halkı tarihi seçimini yaptı. Ve Güneydoğu’daki insanlar barışçıl bir şekilde konumlarını savunmaya çalıştılar. Ancak, çocuklar da dahil olmak üzere hepsi ayrılıkçı ve terörist olarak listelendi. Etnik temizlik ve askeri güç kullanımı ile tehdit etmeye başladılar. Ve Donetsk ve Lugansk sakinleri evlerini, dillerini ve hayatlarını korumak için silaha sarıldılar. Ukraynalı neo-Nazilerin insanları diri diri yaktığı Odessa’da 2 Mayıs 2014’teki korku ve trajediden sonra, Ukrayna şehirlerini kasıp kavuran pogromlardan sonra başka bir seçenek mi kaldı? Bandera yandaşları aynı katliamı Kırım, Sivastopol, Donetsk ve Lugansk’ta yapmaya hazırdı. Hala bu tür planlardan vazgeçmiyorlar. Rüzgarı bekliyorlar. Fakat bekleyemeyecekler.

Kiev yetkililerinin eylemlerinin izlediği darbe, kaçınılmaz olarak çatışmayı ve iç savaşı kışkırttı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Donbass’taki çatışmanın kurbanlarının toplam sayısının 13.000’i aştığını tahmin ediyor. Bunların arasında yaşlılar, çocuklar var. Korkunç, onarılamaz kayıplar.

Rusya kardeş katlini durdurmak için her şeyi yaptı. Donbass’taki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan Minsk anlaşmaları imzalandı. Hala alternatifleri olmadığına ikna oldum. En azından, hiç kimse ne Minsk “Tedbirler Kompleksi” ne de “Norman formatı” ülkelerinin liderlerinin ilgili açıklamaları altında imzalarını geri çekmedi. 17 Şubat 2015 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararının revizyonunu kimse başlatmadı.

Resmi görüşmeler sırasında, özellikle Batılı ortaklar “çekildikten” sonra, Ukrayna’nın temsilcileri periyodik olarak Minsk anlaşmalarına “tam bağlılık” beyan ediyorlar, ancak aslında “kabul edilemezlik” konumları tarafından yönlendiriliyorlar. Ne Donbass’ın özel statüsü ne de burada yaşayan insanlar için garantiler hakkında ciddi bir şekilde tartışmaya hazır değiller. “Dış saldırganlık kurbanı” imajını kullanmayı ve Rus düşmanlığıyla ticaret yapmayı tercih ediyorlar. Donbass’ta kanlı provokasyonlar düzenliyorlar. Yani, herhangi bir şekilde dış mihrakların ve sahiplerinin dikkatini çekmek istiyorlar.

Görünüşe göre buna giderek daha fazla ikna oluyorum: Kiev’in Donbass’a ihtiyacı yok. Neden? Çünkü her şeyden önce bu bölgelerin sakinleri, kendilerine zorla, abluka, tehditle empoze etmeye çalıştıkları düzeni asla kabul etmeyeceklerdir. İkinci olarak, Rusya, Almanya ve Fransa üzerinden DPR ve LPR ile doğrudan anlaşmaya vararak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü barışçıl bir şekilde yeniden kurmak için gerçek bir şans veren Minsk-1 ve Minsk-2’nin sonuçları, karşıtlığın mantığıyla çelişiyor. Bir anti-Rusya projesi sadece iç ve dış düşmanların imajının sürekli olarak işlenmesine devam edebilir. Ve ekleyeceğim: Batı’nın himayesi altında ve batı devletlerinin kontrolündeler.

Pratikte ne olur. Her şeyden önce, Ukrayna toplumunda bir korku atmosferinin yaratılması, saldırgan retorik, neo-Nazizme hoşgörü, ülkenin militarizasyonu. Bununla birlikte, sadece tam bağımlılık değil, aynı zamanda Ukrayna makamları, özel hizmetler ve silahlı kuvvetler üzerindeki yabancı danışmanların denetimi artar, Ukrayna askeri açıdan bağlanır. NATO altyapısının konuşlandırılması da dahil olmak üzere doğrudan dış yönetimin sözü geçer. Sözü edilen “yerli halklar” hakkındaki skandal yasanın Ukrayna’daki geniş çaplı NATO tatbikatları kisvesi altında kabul edilmesi tesadüf değildir.

Aynı örtü altında, Ukrayna ekonomisinin kalıntılarının emilmesi, doğal kaynaklarının sömürülmesi var. Tarım arazilerinin satışı çok uzak değil ve kimin alacağı belli. Evet, zaman zaman Ukrayna’ya fonlar, krediler tahsis edilir, ancak kendi koşulları ve çıkarları altında olur bütün bunlar: Batılı şirketlerin faydaları ve tercihlerine göre olur. Bu arada, bu borçları kim ödeyecek? Açıkçası, bunun sadece bugünün Ukraynalı nesli tarafından değil, aynı zamanda çocukları, torunları ve muhtemelen sonraki torunları tarafından da yapılması gerektiği varsayılmaktadır.

“Rusya karşıtı” projenin Batılı yazarları, Ukrayna siyasi sistemini cumhurbaşkanları, milletvekilleri ve bakanlar değişecek şekilde kuruyorlar, ancak Rusya’dan ayrılma, ona düşmanlık konusunda sürekli bir tutum var. Görevdeki cumhurbaşkanının ana seçim sloganı barışı sağlamaktı. Bunun üzerine iktidara geldi. Verilen sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Hiçbirşey değişmedi. Ve bazı yönlerden Ukrayna ve Donbass çevresindeki durum bozuldu.

Rusya karşıtı projede egemen bir Ukrayna’ya ve gerçek bağımsızlığını savunmaya çalışan siyasi güçlere yer yok. Ukrayna toplumunda uzlaşmadan, diyalogdan, ortaya çıkan çıkmazdan bir çıkış yolu bulmaktan bahsedenler “Rus yanlısı” ajanlar olarak etiketleniyorlar.

Tekrar ediyorum, Ukrayna’daki birçokları için “Rusya karşıtı” proje kesinlikle kabul edilemez. Ve böyle milyonlarca insan var. Ama başlarını kaldırmalarına izin verilmiyor. Görüşlerini savunmak için yasal olanaklardan fiilen yoksun bırakıldılar. Korkutulmakta ve yeraltına sürülmektedirler. İkna için, söylenen söz için, pozisyonlarını açıkça ifade ettikleri için sadece zulme uğramakla kalmaz, aynı zamanda öldürülmektedirler. Katilleri de genellikle cezasız kalır.

Ukrayna için artık tek “ideal” vatansever Rusya’dan nefret edendir. Ayrıca, anladığımız kadarıyla tüm Ukrayna devletinin gelecekte yalnızca bu fikir üzerine inşa edilmesi de önerilmektedir. Nefret ve küskünlük -dünya tarihi bunu defalarca kanıtlamıştır- pek çok ciddi risk ve ciddi sonuçları beraberinde getiren egemenlik için oldukça sarsıcı bir temeldir.

“Rusya karşıtı” projeyle ilgili tüm hileler bizim için net. Ve tarihi topraklarımızın ve orada yaşayan bize yakın insanların Rusya’ya karşı kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ve böyle bir girişimde bulunanlara şunu söylemek istiyorum ki, bu şekilde ülkelerini mahvedeceklerdir.

Ukrayna’daki mevcut yetkililer, Batı deneyimine atıfta bulunmaktan hoşlanıyorlar ve onu izlenecek bir model olarak görüyorlar. Avusturya ve Almanya’nın, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın nasıl yan yana yaşadığına bir bakın. Etnik yapı, kültür, aslında ortak bir dil ile yakın olmasına raümen, kendi çıkarları ve kendi dış politikaları ile egemen devletler olarak devam ediyorlar. Ancak bu onların yakın bir şekilde entegrasyonunu veya müttefik ilişkilerini engellememektedir. Çok koşullu, şeffaf sınırları var. Ve vatandaşlar, onları geçerek kendilerini evlerinde hissediyorlar. Aile kurarlar, okurlar, çalışırlar, iş yaparlar. Bu arada, şimdi Rusya’da yaşayan milyonlarca Ukraynalı var. Bizim için onlar kendi akrabamızdır.

Rusya, Ukrayna ile diyaloğa açıktır ve en zor konuları tartışmaya hazırdır. Ancak, ortağın ulusal çıkarlarını savunduğunu, başkalarına hizmet etmediğini, birilerinin elinde bizimle savaşmak için bir silah olmadığını anlamamız önemlidir.

Ukrayna diline ve geleneklerine saygı duyuyoruz. Ukraynalıların devletlerini özgür, güvenli ve müreffeh görme arzusuna sahibiz.

Ukrayna’nın gerçek egemenliğinin ancak Rusya ile ortaklık içinde mümkün olduğuna inanıyorum. Manevi, insani ve medeniyet bağlarımız yüzyıllar boyunca oluşmuş, aynı kökenlere kadar uzanmış ve ortak imtihanlar, kazanımlar ve zaferlerle pekişmiştir. Nesilden nesile akrabalığımız devam ediyor. Milyonlarca ailemizi birleştiren kan bağımız, modern Rusya ve Ukrayna’da yaşayan insanların kalplerinde, anılarındadır. Birlikte her zaman çok daha güçlü ve daha başarılı olduk ve olacağız. Sonuçta biz tek milletiz.

Şimdi bu sözler bazıları tarafından süngü olarak algılanıyor. İstenildiği gibi yorumlanabilir. Ama birçok insan beni duyacak. Ve bir şey söyleyeceğim: Rusya hiçbir zaman “Ukrayna karşıtı” olmadı ve olmayacak. Ve Ukrayna için doğrusu nedir? Kendi vatandaşları karar verecek.

Vladimir Putin

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.