Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü ibadetleri nelerdir?

Bayramın habercisi olan arefe günü birçok mümin tarafından ibadetlerle eda edilecek. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde kıymetli bir yeri vardır. Zilhiccenin birinci dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilir. İsteyen tamamını tutabileceği üzere birkaç gününü de tutabilir.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ait olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş, yeniden “Arefe günü tutulan orucun bundan evvel ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir. Birçok kişi ise arefe günü hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini ve hangi duaların okunacağını internette araştırıyor.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin birinci dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği üzere birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde kıymetli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Lakin hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, eza ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

CUMA GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN KARARI NEDİR?

Sadece Cuma günleri beyhude oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Lakin bir gün evvelce yahut sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz yahut adak üzere vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü beyhude oruç tutmak isteyenlerin, bir gün evvel yahut sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için bilhassa Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Müddeti okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas mühletini kim arefe günü akşamı 1000 kere okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”

Peygamber Efendimiz bugün için “En iyi, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” biçiminde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan evvel göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylelikle Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğle ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini hoş bir biçimde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Müddetinden sonra ihlas mühletini, ikinci rekatta Fatiha Mühletinden sonra Kafirun Müddeti okunmalıdır.

Bu namazın akabinde 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha müddetinden sonra 50 defa ihlas müddetini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî muvaffakiyet nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran.

Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, gerimi nurlandır ve beni parıltı eyle (bir diğer rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

100’ER SEFER OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.